Schrijf het op

Schrijf het op

Zoek een rustige plekje op. Binnen of buiten. Adem een paar keer diep in en uit. Voel dat je rustig wordt.

Schrijf nu eens op een papiertje wat je echt wilt. Schrijf het zo gedetailleerd mogelijk op. Het liefst met het gevoel dat het je geeft, de kleur, de smaak of het geluid erbij.

Stop het papiertje in een boek dat je zo af en toe openslaat.