Positieve omgeving

Angst, stress en woede zijn negatieve emoties, en sluiten het oplossingsgerichte denkvermogen van je hersenen af.

Nog een keer: Angst, stress en woede zijn negatieve emoties, en sluiten het oplossingsgerichte denkvermogen van je hersenen af.

Als je omgaat met mensen die negatief gestemd zijn versterkt dat ook jouw negatieve emoties.

Ga daarom eens een tijdje met mensen om die positief en dankbaar zijn en mijd mensen die alleen maar negatieve dingen in het leven zien. Is dat voor jou door omstandigheden niet mogelijk, ga dan zo veel mogelijk wandelen op het strand of in het bos. Probeer een te zijn met de natuur. Haal positieve herinneringen voor de geest die jou vrolijk maken.