Bdewust waarnemen

Bewust waarnemen

Probeer eens een week lang een paar minuten waar te nemen. Focus je niet op een klein voorwerp maar zie het geheel. Bijvoorbeeld: Kijk naar een plant. Maar zie ook de pot waar hij in staat, de tafel waar de pot op staat, de muren er omheen en de schilderijen die aan de muren hangen. Zie de kleuren en de voorwerpen zo helder mogelijk.

Lachen

Lachend opstaan

Begin de dag met iets waar je om kunt lachen. Dat kan van alles zijn: Bijvoorbeeld een grappig filmpje op internet, een mop op je scheurkalender of een foto die een grappige herinnering bij je oproept.Lach kort of lang, in jezelf of hardop.Doe het een week lang en bedenk na deze week wat deze oefening in jezelf veranderd heeft.